Cách đăng nhập goolge và trả lời google form tự động bằng Python

Để đăng nhập vào Google và trả lời Google Form tự động bằng Python, bạn cần sử dụng thư viện seleniumwebdriver.

Trước tiên, bạn cần tải và cài đặt seleniumwebdriver. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau trong terminal:

pip install selenium webdriver_manager

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể bắt đầu viết mã Python để tự động đăng nhập và trả lời Google Form.

Đăng nhập vào Google:

from selenium import webdriver
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Khởi tạo trình duyệt Chrome
driver = webdriver.Chrome(ChromeDriverManager().install())

# Truy cập trang đăng nhập Google
driver.get('https://accounts.google.com/signin/v2/identifier')

# Tìm và nhập email
email_field = driver.find_element_by_name('identifier')
email_field.send_keys('your_email')

# Nhấn nút tiếp tục
next_button = driver.find_element_by_id('identifierNext')
next_button.click()

# Chờ một chút cho trang tải lại
driver.implicitly_wait(10)

# Tìm và nhập mật khẩu
password_field = driver.find_element_by_name('password')
password_field.send_keys('your_password')

# Nhấn nút tiếp tục
next_button = driver.find_element_by_id('passwordNext')
next_button.click()

Lưu ý thay your_emailyour_password bằng thông tin đăng nhập của bạn.

Trả lời Google Form:

# Truy cập Google Form
driver.get('https://docs.google.com/forms/d/e/your_form_id/viewform')

# Tìm và điền câu trả lời vào ô input
answer_field = driver.find_element_by_xpath("//input[@type='text']")
answer_field.send_keys('your_answer')

# Nhấn nút Gửi
submit_button = driver.find_element_by_xpath("//span[contains(text(),'Submit')]")
submit_button.click()

Lưu ý thay your_form_id bằng ID của Google Form bạn muốn trả lời và your_answer bằng câu trả lời của bạn.

Với hướng dẫn này, bạn có thể tự động đăng nhập vào Google và trả lời Google Form. Tuy nhiên, hãy sử dụng chức năng này một cách có trách nhiệm và đảm bảo không vi phạm bất kỳ quy định nào của Google và quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *